Acte necesare scoaterea din evidență a mijloacelor de transport pentru persoane fizice

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele:
- 0269.208800 - interior 941; 945.

Programare online ghișeu Mijloace de transport

  • Act ieșire din proprietate, după caz:
  • Contract de vânzare-cumpărare Model 2016-ITL-054 (5 exemplare)/ factură, 5 exemplare (pentru Întreprinderi Individuale, Birou Notarial, Cabinet Medical, PFA, Cabinet Avocatura, etc)/ certificat de radiere eliberat de instituția Prefectului (original)/ act donație, certificat de moștenitor/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
  • Act de identitate ( CI/CIF, după caz) vânzător si cumpărător.