Acte necesare scoaterii din evidență a unei construcții în cazul demolării

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele:
- 0269.208800 - interior 945; 947; 948.

  • Cerere;
  • Autorizația de demolare; 
  • Plan (schița) pe fiecare nivel, plan de situație; 
  • Memoriu de arhitectură.