Evidența Persoanelor

Informații utile

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani sau 14-18 ani pentru alte motive

Evidența Persoanelor

Prin - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu sau de reședință - se înțelege

Evidența Persoanelor

Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în registrul național de evidență a persoanelor și formularului standard multilingv pe care solicitantul le transmite în străinătate

Evidența Persoanelor

Eliberarea formularului e401 (partea b) privind componenta familiei în vederea acordării prestațiilor familiale pentru lucrătorii, cetățeni români, care au domiciliul în România și care își desfășoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene

Evidența Persoanelor

Furnizare date din registrul național de evidența persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea adeverinței privind datele proprii persoanei care are statut de cetățean român cu domiciliul în România

Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilori români cu domiciliul în străinătate și reședință în România

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărții de identitate provizorii persoanei care nu deține toate actele necesare eliberării cărții de identitate

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărții de identitate la expirarea termenului de valabilitate

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărții de identitate în cazul schimbării numelui

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărții de identitate în situația în care solicitantul se află temporar în străinătate (procură)

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărții de identitate în cazul pierderii, furtului, deteriorării

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărții de identitate în cazul schimbării domiciliului

Evidența Persoanelor

Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Evidența Persoanelor