Depunere situație solduri

  • Adresă de înaintare
  • Situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv