Vânzarea terenurilor agricole

Act normativ: Legea 17/ 2014.

Pasul 1 - se depune cererea tip pentru persoane fizice/ juridice (se poate obține de pe site-ul Primăriei municipiului Sibiu de la Centrul de Informații pentru Cetățeni) - original însoțită de către actele necesar a fi atașate.

- cerere tip.
- oferta de vânzare pentru persoane fizice/ juridice (se poate obține de pe site-ul Primăriei municipiului Sibiu) - original.
- actele de identitate (CUI pentru societăți, PFA, II) copie certificată conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină.
- extras CF - original (nu mai vechi de 30 de zile).

- actul de proprietate al imobilului care face obiectul vânzării copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină.
- adeverință de la Direcția de Cultură a Județului Sibiu din care să rezulte situația terenului - original.
- certificat fiscal de Direcția Fiscală Locală - original.
- procură (dacă este cazul) - original.

- împuternicire reprezentant (în cazul împuternicitului).

Pasul 2 - în cazul în care s-a exercitat dreptul de preemțiune către un terț se va ridica avizul final de la Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu.