Scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - persoane juridice

Solicitarea de depune împreună cu : Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală (persoane juridice)

 • Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport 
 • Act de identitate reprezentant 
 • Cod Unic de Înregistrare (CUI)

În cazul înstrăinării:

 • Act înstrăinare 
 • Act de identitate proprietar nou 
 • Cartea de identitate a autoturismului 

În cazul scoaterii definitive din țară:

 • Act înstrăinare 
 • Cartea de identitate a autoturismului 
 • Certificatul de radiere poliție pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6 

În cazul schimbării domiciliului:

 • Cartea de identitate a autoturismului 

În cazul furtului:

 • Rezoluție, sentință parchet, alte acte doveditoare 

În cazul încetării contractului de leasing înainte de scadență:

 • Act justificativ de la firmă de leasing