Obținerea (acordului) avizului de principiu pentru realizare branșamente

  • Cerere tip (camera 8);
  • Plan de situaţie (vizat de OCPI);
  • Proiect tehnic de execuţie cu lungimea branşamentului ce urmează a se executa pe domeniul public (Trebuie să dețină memoriu scris și partea desenată.);
  • Extras C.F. ( copie şi de dată recentă-maxim 3 luni) ;
  • Certificat de urbanism în termen de valabilitate - copie;
  • Aviz tehnic eliberat de Direcţia Tehnică;
  • Avizul de racordare a operatorului economic al branşamentului şi memoriu tehnic (apă-canal, energie electrică, gaz-metan)- în termen;
  • Alte documente justificative.