Eliberarea procesului verbal de vecinătate (grănițuire)

  • Cerere tip;
  • Extras de carte funciară (de dată recentă );
  • Plan topografic cu viză OCPI Sibiu;
  • Procesul verbal de recepție al planului topografic;
  • Certificat de urbanism (pentru obținere autorizație de construire);
  • Planul de amplasament și delimitare al imobilului (în cazul rectificării de suprafață - în format digital dxf/ dwg în sistem național de referință).