Depunere documente necesare pentru numirea curatorului special pentru persoana asupra căreia se instituie măsură ocrotirii (consiliere judiciară/ tutelă specială)

PENTRU PERSOANA OCROTITĂ:  

- CI/BI persoană ocrotită (copie + original);
- Declarația persoanei reprezentante din familie, indicând calitatea ce o are vis-a-vis de persoana ocrotită, prin care este de acord ca o anumită persoană să fie numită curator special pentru îngrijirea și reprezentarea celui a cărui masură de ocrotire a fost cerută, precum şi pentru administrarea bunurilor acestuia până la soluționarea cererii privind instituirea măsurii de ocrotire; se va indica numele și domiciliul persoanei propuse pentru a fi curator special (se va nota un număr de telefon pt contact).

PENTRU CURATOR SPECIAL :

- CI/BI (copie + original);
- Adeverință medicală de la medicul de familie/ medic specialist din care să rezulte că nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);
- Declarație prin care este de acord să fie numit curator special pentru a reprezenta interesele persoanei ocrotite precum și pentru îngrijirea și administrarea bunurilor acesteia până la soluționarea cauzei privind instituirea masurii ocrotirii și reprezentantului legal;

Nu poate fi numit curator special cel care a solicitat masura ocrotirii sau persoana care va fi numită reprezentant legal.