Declarație renunțare drept mormânt

  • Cerere tip;
  • Carte de identitate;
  • Contract de concesiune/Copie de mormânt;
  • Certificat de moștenitor (act de partaj/contract de donație);
  • Factură/chitanță dobândire loc mormânt.