Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren (Persoane Juridice)

  • Declaraţie de impunere tipizată
  • Copie act dobândire (ex. contract vânzare cumpărare, contract donație, etc) cu mențiunea "conform cu originalul" și cu semnătura olografă a contribuabilului.