Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport (Persoane Juridice)

  • Cod Unic de Înregistrare (CUI)
  • Declarația de impunere privind impozitul pe mijloacele de transport;
  • Împuternicire în cazul în care cel care depune declarația de impunere nu este administrator;
  • Copie carte de identitate a mijlocului de transport*;
  • Actul de dobândire în original + 2 fotocopii *;
  • Pe Actul de dobândire obligatoriu înscris număr din Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării de la organul fiscal unde are domiciliul fiscal persoana fizica/juridica ce înstrăinează;
  • Copie Certificat Fiscal(de la persoana care înstrăinează);
  • Adeverință RAR în cazul mijloacelor de transport cu masa maximă autorizată de peste 12 tone pentru atestarea tipului de suspensie, dacă aceasta nu este înscrisă pe cartea de identitate;
  • În cazul documentelor completate într-o altă limbă decât română, acestea vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat.