Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare

  • Cerere tip;
  • Carte de identitate;
  • Acte de proprietate;
  • Dovada preemptor;
  • Împuternicire reprezentant (în cazul împuternicitului).