Cerere viză anuală de taxi

  • Cerere tip- pentru vizarea anuală a autorizației taxi;
  • Copie după fișa de valabilitate a autorizaţiei taxi;
  • Copie după chitanță în valoare de 120 lei.