Cerere reconcesiune - prelungire după primii 25 de ani

  • Cerere tip;
  • Carte de identitate (Titular);
  • Certificat de moștenitor (în cazul moștenitorului);
  • Act notarial de donație (în cazul donatarului);
  • Act de partaj (în cazul partajantului).