Cerere pentru vizarea autorizației de dispecerat taxi

  • Cerere tip;
  • Declarația pe proprie răspundere a operatorului că îndeplinește toate condițiile legale de desfășurare a activității de dispecerat;
  • Copie după fișa valabilitate;
  • Copie chitanță în valoare 800 lei.