Cerere pentru viză anuală a copiei conforme pentru Serviciul de închiriere

  • Cerere tip;
  • Fișa de valabilitate a copiei conforme;
  • Copie chitanță 100 lei.