Cerere pentru prelungirea autorizației de taxi

  • Cerere tip;
  • Autorizația taxi în original sau declarație în cazul pierderii acesteia;
  • Fișa de valabilitate a autorizației taxi în original sau declarație în cazul pierderii acesteia;
  • Copie chitanță 80 lei.