Cerere pentru obținerea copiei conforme pentru executarea serviciului de închiriere autoturisme

  • Cerere tip pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele deținute în proprietate sau în temeiul unor contracte de leasing cu care execută serviciul de închiriere;
  • Certificatul de înregistrare și certificatul constatator eliberate de Oficiul Registrului Comerțului - copie;
  • Certificat de înmatriculare a autoturismului- copie;
  • Cartea de identitate a autoturismului deținut în proprietate sau în leasing - copie (vechime autoturism maxim 10 ani);
  • Declarație pe propria răspundere a operatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autoturismele utilizate, spațiu deținut în proprietate sau prin închiriere;
  • Copie chitanță în valoare 100 lei.