Cerere pentru obținerea autorizației taxi în cazul înlocuirii autovehiculului/cesiunii

  • ACTE NECESARE ÎN CAZUL CESIUNII AUTORIZAȚIEI TAXI 1. Cerere tip 2. Autorizația de transport - copie 3. Actul de cesiune a contractului de atribuire a gestiunii delegate de la titular la noul transportator autorizat: a) În cazul divizării: - Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului al societății comerciale autorizate transportator și cel al societății comerciale nou înființate; b) În cazul fuziunii: - Certificatele de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerțului ale societăților comerciale care urmează să fuzioneze; c) În cazul cedării unei/unor autorizații taxi angajatului/angajaților: - Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului al societății comerciale autorizate și transportator și al societății/P.F.A./I.F. nou înființate; În cazul transformării titularului contractului de atribuire a gestiunii delegate persoana fizică autorizată sau întreprindere familială în persoană juridică dovada că persoană fizică autorizată sau cel puțîn un membru al întreprinderii familiale este asociat la o persoană juridică (statut) - Autorizația taxi aparțînând vechiului titular - Ecusoanele în cazul în care se înlocuiește autovehiculul taxi - Certificatul de înmatriculare al autovehicului taxi- copie - Cartea de identitate al autovehicului taxi- copie - Certificatul de agreare- copie - Declarația pe proprie răspundere privind arondarea la un dispecerat autorizat - Chitanța în valoare de 80 lei


  • ACTE NECESARE ÎN CAZUL ÎNLOCUIRII AUTOVEHICULULUI TAXI 1. Cerere tip 2. Autorizația taxi în original sau declarație pe proprie răspundere în cazul pierderii acesteia 3. Ecusoanele de pe portierele mașinii, dezlipite numai în prezența reprezentantului autorității de autorizare sau, în caz contrar, copie după procesul verbal de amendă 4. Autorizația de transport - copie 5. Certificatul de înmatriculare al autovehicului taxi- copie 6. Cartea de identitate al autovehicului taxi- copie 7. Certificatul de agreare- copie 8. Declarația pe proprie răspundere privind arondarea la un dispecerat autorizat 9. Chitanța în valoare de 80 lei