Cerere pentru întocmirea anchetei sociale în vederea obținerii indemnizației pentru creștere copil

  • Cerere prin care se solicită întocmirea anchetei sociale în vederea complectării dosarului privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani/ stimulentului de inserţie (se va menționa dacă e cazul domiciliul unde locuiesc faptic)
  • Declaraţie în cazul în care nu se cunosc date despre celălalt părinte.
  • Declaraţia separată scrisă şi semnată de fiecare părinte a minorului(ei) că locuiesc/nu locuiesc împreună şi se ocupă/nu se ocupă împreună de creşterea şi îngrijirea copilului.
  • Certificat de naştere minor(ă) (copie + original).
  • BI(CI) ambii părinţii (copie + original).


- În situaţia în care se doreşte ridicarea personală a anchetei sociale de la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni și Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, vă rugăm să faceţi menţiunea în cerere cu privire la acest aspect.