Cerere pentru emiterea / vizarea autorizației de transport în regim de taxi

 • ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT TAXI 
   
  1. Cerere tip 
  2. Copie după certificatul de înregistrare emis la Registrul Comerțului ca transportator, respectiv: persoana fizica autorizată, întreprindere familială sau persoană juridică, după caz 
  3. Copie după actul constitutiv - pentru persoane juridice 
  4. Copie dupa certificatului de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi /copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată 
  5. Cazierul judiciar al managerului de transport (în cazul persoanei juridice și întreprinderii familiale)/ al taximetristului - PFA 
  6. Avizul medical și avizul psihologic al managerului (în cazul persoanei juridice și întreprinderii familiale)/ al taximetristului care este PFA 
  7. Cazierul fiscal al transportatorului 
  8. Declarația pe proprie răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehicul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv,  spațiu deținut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toata durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv 
  9. Copie după chitanța în valoare de 800 lei (persoana juridică) și 240 lei ( PFA/IF)
   


 • ACTE NECESARE PENTRU VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT TAXI 
   
  1. Cerere Tip 
  2. Fișa de valabilitate a autorizației de transport sau declarație în cazul pierderii acesteia 
  3. Dovada achitare taxă viză: 400 lei (persoana juridica) și 120 lei (PFA/IF)