Cerere pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi

  • Cerere tip.
  • Copie după certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.
  • Declarație pe proprie răspundere a persoanei desemnate administreze, conform căreia, dispeceratul deține baza tehnică necesară, stația de emisie-recepție, frecvență radio protejată, personal autorizat și spațiile necesare.
  • Copie după certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor.
  • Copie după licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice eliberată de autoritatea în domeniu.
  • Copie după chitanța în valoare de 3000 lei.