Cerere ocuparea domeniului public - terase sezoniere

TARIF
- 1 leu / mp / zi
PERIOADA:
- în perioada de sezon (15.05 - 15.10) minim o lună
- în afara perioadei de sezon minim 2 săptămâni

  • Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu se află în litigiu cu Municipiul Sibiu şi/sau Primarul Municipiului Sibiu şi/sau Consiliul Local al Municipiului Sibiu şi serviciile sau societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
  • Acord de funcţionare însoţit de fişa de valabilitate pentru punctul de lucru solicitat, eliberată de Primăria Sibiu
  • Autorizaţie de alimentaţie publică eliberată de Primăria Sibiu, pentru punctul de lucru în faţa căruia se solicită amplasarea terasei
  • Dovada deţinerii legale a spaţiului (act proprietate, contract de închiriere, subînchiriere, asociere, locaţie, leasing, etc. în copie)
  • Proiect detaliat care evidenţiază amplasamentul solicitat precum şi amplasarea mobilierului terasei
  • Fotografia mobilierului şi a umbrelelor/copertinelor ce urmează a fi amplasate pe terasă
  • Certificat fiscal eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale, din care rezultă că solicitantul nu figurează cu datorii la bugetul local
  • Cerere ocuparea domeniului public - terase sezoniere