Cerere ocuparea domeniului public - organizare șantier

TARIF:
- mod de calcul tarif*mp*nr. luni (tariful fiind actualizat lunar în funcție de indicele de inflație și corespunzător zonei pe care se încadrează locația solicitată)
PERIOADA:
- minim 1 lună și maxim până la sfârșitul anului în curs

  • Cerere ocuparea domeniului public - organizare șantier
  • Copie autorizaţie de construire
  • Contract salubritate pentru suprafaţa ocupată
  • Plan de organizare de şantier, realizat de arhitect
  • Plan acces auto

Persoană juridică:

  • Cod Unic de Înregistrare (CUI)
  • Aviz favorabil emis Serviciul Public pentru Administrarea parcurilor şi zonelor verzi (Dacă organizarea de şantier are loc pe zona verde)

Persoană fizică:

  • Carte de identitate