Cerere înhumare urnă

  • Cerere tip;
  • Carte de identitate;
  • Adeverință de înhumare;
  • Certificat de deces;
  • Contract de concesiune/Copie de mormânt.