Cerere închiriere - Terenul sintetic al Stadionului Municipal Sibiu

  • Carte de identitate;
  • Documente care să ateste calitatea asociației, clubului de fotbal sau a școlii, în vederea stabilirii statutului prevăzut la art. 12 alin 2 din din HCL 162/2020
  • Cod Unic de Înregistrare (CUI) - pentru persoană juridică