Cerere de adunări publice

  • Cerere tip
  • Schiţă de amplasament detaliată, cu dimensiuni
  • Act de identitate
  • Cod Unic de Înregistrare (CUI) - alte proiecte