Avizul tehnic privind starea străzilor

  • Cerere tip;
  • Cod Unic de Înregistrare (CUI);
  • Carte de identitate solicitant;
  • Certificat de urbanism;
  • Planșa vizată de OCPI;
  • Proiectele de execuţie cu fişele tehnice color;
  • Avizul de racordare a operatorului economic al branşamentului şi memoriu tehnic (apă-canal, energie electrică, gaz-metan).