Cerere privind emiterea avizului de săpătură pentru lucrări de racorduri/ branșamente

PERIOADA:
- nu se avizează lucrări de săpătură din data de 15 noiembrie până în 15 martie în zonele cu infrastructură care necesită refacerea prin asfaltare.

  • Autorizație de construire
  • Aviz tehnic eliberat de Direcția Tehnică din cadrul Municipiului Sibiu
  • Aviz comisia circulație (dacă este cazul)
  • Proiectul de execuție cu fișele tehnice (color)
  • Copie contract de refacere cu termene clar stabilite sau act adițional la contract cadru a zonei afectate de săpătură
  • Memoriu in care se vor specifica următoarele: - nr. traversări cu mențiunea lor
  • Cerere privind emiterea avizului de săpătură pentru lucrări de racorduri / branșamente