Autorizație de circulație (Autorizație Trafic Greu)

Sunt necesare următoarele documente:

  • Cerere tip
  • Cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare al autovehicului - copie
  • Certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerţului (în cazul persoanelor juridice) - copie
  • Copie BI/CI (persoane fizice)
  • Dovada achitării taxei aferente