Atestat de producător și carnet de comercializare a produselor agricole

Act normativ: Legea 145/2014.

Pasul 1 - se depune cererea tip (se poate obține de pe site-ul Primăriei municipiului Sibiu sau de la Centrul de Informații pentru Cetățeni) - original, însoțită de către actele necesar a fi atașate:
- actele de identitate (CUI pentru persoane juridice) ale solicitantului în copie certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină.
- aviz consultativ din partea unei forme asociative - original.
Pasul 2 - verificarea faptică a existenței producției oferite spre valorificare de către compartimentele de resort din cadrul Primăriei Sibiu.
Pasul 3 - plata contravalorii atestatului de producător și carnetului de comercializare la casieria Primăriei Sibiu.
Pasul 4 - ridicarea documentelor solicitate de la Registrul Agricol (Piața Mică, nr. 25 în fiecare zi lucrătoare de la 8:00 - 10:00 și 14:00 - 16:00).