Adeverințe imobile revendicate

  • Cerere tip;
  • Extras de carte funciară;

În cazul împuternicitului:

  • Act de împuternicire;
  • Carte de identitate beneficiar.