Adeverințe

  • Cerere tip;
  • Act de identitate;
  • Extras de carte funciară/ Titlu de proprietate;
  • Plan de amplasament și delimitare al imobilului