Adeverință simplă

Pasul 1 - se depune cererea tip (se poate obține de pe site-ul Primăriei municipiului Sibiu sau de la Centrul de Informații pentru Cetățeni) - original, însoțită de către actele necesar a fi atașate:
- actele de identitate (CUI pentru societăți) ale părților copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină.
Pasul 2 - se fac verificări de către compartimentele de resort din cadrul Primăriei Sibiu.
Pasul 3 - se ridică adeverința după întocmire și aprobare de la Registratura Primăriei Sibiu (sediul principal, camera 12, parter).

  • Cerere tip;
  • Carte de identitate.