Adeverință pentru APIA

Pasul 1 - se depune cererea tip (se poate obține de pe site-ul Primăriei municipiului Sibiu sau de la Centrul de Informații pentru Cetățeni) - original, însoțită de către documentele necesar a fi atașate:
- actul de identitate (CUI pentru persoane juridice, etc.) ale părților (copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină).
- acte doveditoare ale proprietății sau folosinței pentru imobile (copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină).
Pasul 2 - se fac verificări de către compartimentele de resort din cadrul Primăriei Sibiu.
Pasul 3 - se transmite adeverința scanată la APIA.
Pasul 4 - se transmite un exemplar original, prin poștă solicitantului.

  • Cerere tip;
  • Act de identitate;
  • Acte de proprietate;
  • Documente de cedare a folosinței.