Adeverință de neexercitare a dreptului de preemțiune

  • Cerere tip;
  • Extras de carte funciară al imobilului construcție si teren aferent (copia valabilă (nu mai veche de 90 de zile));
  • Avizul valabil (din anul în curs) al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu;
  • Releveu (sau schița spațiului care face obiectul vânzării);
  • Poze relevante imobil (fațadă, interior).
  • Copie act de identitate;
  • Plan de încadrare în zonă;