Adeverință cu Municipiul/Consiliul local/Primarul

  • Cerere tip;
  • Acte de proprietate;
  • Act de identitate;

În cazul împuternicitului:

  • Act de împuternicire;
  • Carte de identitate beneficiar.