Acte necesare în vederea soluționării sesizărilor privind neexecutarea obligațiilor de întreținere de către noii propietari ai bunului, care a făcut obiectul contractului de întreținere

PENTRU CREDITORII OBLIGAȚIILOR DE ÎNTREȚINERE:

- Sesizare în scris a creditorilor obligațiilor de întreținere, cu menționarea aspectelor care au la bază neexecutarea obligațiilor de întreținere de către debitorii obligațiilor de întreținere, indicând numele, domiciliul și calitatea persoanelor, biroul notarial unde s-a încheiat contractul și un număr de telefon de contact,atât al creditorilor, cât și al debitorilor obligațiilor de întreținere;
- Declarație pe propria răspundere a creditorilor obligațiilor de întreținere, în care să se menționeze dacă aceștia beneficiază sau nu de servicii sociale, indicând denumirea și adresa furnizorului de servicii sociale.
- BI(CI) al creditorilor obligațiilor de întreținere (copie + original);
- Contractul de întreținere încheiat între părți (copie + original).