Emitere autorizații de funcționare pentru alimentație publică

TAXA SE PERCEPE LA RIDICAREA DOCUMENTAȚIEI

Documentația trebuie semnată și datată de reprezentantul legal/de către altă persoană îndreptățită să reprezinte comerciantul, lângă mențiunea "conform cu originalul".

1. CERERE TIP - vizată la camera 11

2. CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE DE LA REGISTRUL COMERȚULUI (COPIE)

3. CERTIFICAT CONSTATATOR (COPIE)

4. SCHIȚA CU DIMENSIUNILE STRUCTURII DE VÂNZARE (COPIE)

5. TAXA - stabilită în funcție de suprafața unității de alimentație publică inclusiv terasele:

    a) pană la 25 mp - 215 lei;

    b) între 26 mp și 50 mp inclusiv - 736 lei;

    c) între 51 mp și 100 mp inclusiv - 1104 lei;

    d) între 101 mp și 150 mp inclusiv - 1473 lei;

    e) între 151 mp și până la 300 mp inclusiv - 2209 lei;

    f) între 301 mp și până la 400 mp inclusiv - 2331 lei;

    g) între 401 mp și până la 500 mp - 2455 lei;

    h) între 501 mp și până la 700 mp - 3375 lei;

     i) între 701 mp și până la 900 mp inclusiv - 4295 lei;

     j) peste 900 mp - 4908 lei.

     (se achita la cam. 11 sau prin Ordin de plata în contul: RO67TREZ57621160203XXXXX).